ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 0-16 yaş arası tüm çocukların hastalıkları ve bu hastalıkların teşhisleriyle ve tedavi yöntemleriyle ilgilenmektedir. Çocuklarda görülen doğumsal ve bulaşıcı hastalıklar, viral ve bakteriyel tüm enfeksiyonlar, akut ishaller, beslenme bozuklukları ve buna bağlı oluşabilen hastalıkların tümünün tedavisi PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde başarıyla yapılabilmektedir.

Çocuk Hastalıkları Kliniği, çocuk hastalar için özel olarak dizayn edilen poliklinik odaları ve bekleme salonundan oluşmaktadır. Tüm bunların yanında bebeklerin bakımı için özel olarak planlanan bakım odaları ve tuvaletler sayesinde bebek hastaların temizlik ve bakımları hijyenik bir ortamda yapılabilmektedir.

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 4 çocuk hastalıkları uzmanının yanı sıra 1 yenidoğan (neonataloji) uzmanı da görev yapmaktadır. Doğumun hemen ardından yapılan ilk muayene sonrası gerekli görülen durumlarda bebeğin yenidoğan ünitesinde kalış süresi boyunca gerekli olan tüm tedavileri yenidoğan uzmanı tarafından planlanıp uygulanmaktadır.

.