KALP - DAMAR CERRAHİSİ

Kalp ve Damar Cerrahisi

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, kalp - damar hastalıkları ve cerrahisi konusunda Afyonkarahisar ve bölgesinde önemli bir yere sahiptir. Açık kalp ameliyatlarının yanı sıra koroner by-pass cerrahisi, aort cerrahisi, endovasküler cerrahiler gibi özellikli ameliyatlar konusunda uzmanlaşmış 2 kalp damar cerrahı ile hizmet veren PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, kuruluşundan bugüne kadar olan zaman içerisinde bünyesinde komplike pek çok kalp ve damar ameliyatlarını gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi’nde koroner by-pass cerrahisi adı altında uygulanan klasik by-pass, çapraz kalp by-pass, küçük kesili by-pass cerrahileri en sık yapılan operasyonlardandır. Özellikle küçük kesili by-pass cerrahileri VLS (iman tahtası kesilerek) tekniğinin yanı sıra, uygun olan vakalarda MIDCAB (meme alt kısmından kısa kesi yoluyla) tekniğiyle de başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmekte bu sayede post-op dönemdeki komplikasyonlar azalırken, hasta konforu ve taburculuk süresi de oldukça kısalabilmektedir.

Kliniğin uzmanlık alanlarından bir tanesi de kalp kapak cerrahileridir. Aort, triküspid ve mitral kapak cerrahilerinde uygulanan onarım operasyonlarının yanı sıra, metalik ya da biyoprotezler ile değişim uygulamaları da PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde yapılabilmektedir. Klinikte mitral kapak yetmezliğinin tedavisi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, vakaların %50’sinden fazlasında değişim yerine onarım ile yapılmaktadır. Böylece kapağın korunması mümkün olabilmekte, değişim sonrası gerekli duyulan kan sulandırıcı tedavilere gerek kalmamakta ve hastalar kimi zaman ortaya çıkabilen ölümcül komplikasyonlardan korunabilmektedirler. Aort damar cerrahilerinde uygulanan endovasküler yöntemlerin tamamına yakını klinikte uygulanabilmektedir. Cerrahi ekipte yer alan hekimler endovasküler tedaviyi Türkiye’de ilk defa uygulayan hekimler arasında gösterilmektedirler.

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Karotis (Şah Damarı) cerrahisinde de önemli bir merkez konumundadır. Karotis cerrahisi, beyni besleyen damarlara uygulanan cerrahi işlemleri kapsamaktadır. Günümüzde karotis cerrahisi az sayıda merkezde yapılabilmektedir. Klinikte uygulanan karotis cerrahisi operasyonları ameliyat sırasında beynin kanlanması ve canlılığını sürekli takip eden ileri teknolojili transorbital oksimetri vb. gibi cihazlar ve yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Bu tür cerrahilerin yanı sıra periferik arter ve venöz (varis cerrahisi) cerrahileri de klinikte başarı ile yapılan operasyonlar arasında bulunmaktadır.