ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları

Bulaşıcı hastalıklar, dizanteri, tifo, brucella, menenjit, gibi ateşli hastalıklar ölüm oranı çok yüksek olan hastalıklardandır. PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde bu tip enfeksiyon hastalıkların teşhisi, tedavisi ve takibi için gerekli tüm uygulamalar yapılabilmektedir. Ateşli ve bulaşıcı hastalıkların tedavisi ve önlenmesi amacıyla uygulanan aşı uygulamalarının tamamı PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nde uygulanabilmektedir.

Enfeksiyonlarda planlanan tedavilerin başarılı olabilmesi için öncelikle enfeksiyona neden olan bakterilerin niteliğinin doğru tespit edilebilmesi önemlidir. Buna göre PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi laboratuvarlarında yapılan testler ile birlikte hastalığa neden olan etken patojenlerin tespiti ve enfeksiyon hastalıkları ya da ilgili branş kliniği ile de buna bağlı tedavi planlaması oluşturulmaktadır. Doğru sonuçlar ve doğru tedavi planlamaları için enfeksiyon kliniği ve laboratuvarlarda yapılan tüm testlerde ileri teknoloji ürünü cihazlar ve sarf malzemeler kullanılmakta, bu sayede sonuçların hızlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır.