BEBEK DOSTU HASTANE

EMZİRME POLİTİKASI

 • 1.Hastanemiz BEBEK DOSTU HASTANEDİR. Anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi
  ve desteklenmesi amacıyla yazılı bir emzirme politikası oluşturulmuştur.
  a. Hastanemizde, Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık
  Asamblesi’nin ilgili kararları, Bebek Dostu Hastane eğitim programında yer almakta, düzenli aralıklarla
  tüm personele bu konuda eğitim vermekteyiz. Yasa ve kararların eksiksiz şekilde uygulanması sağlamaktayız.
  b. Hastane personeli ve ebeveynlerle düzenli olarak paylaşılan, yazılı bebek beslenme politikamız mevcut
  olup, İlgili servis ve kliniklerde politikamızı yazılı olarak sergilemekteyiz. Tüm personele bu politika doğrultusunda
  düzenli aralıklarla eğitim vermekteyiz.
  c. Bebek Dostu Hastane önerilerine uygun olarak Hastanemizde veri izleme, değerlendirme sistemi ile
  ilgili çalışmalar yapmaktayız ve Anne Sütü, Emzirme ile ilgili olarak bebeklerin izlenmesini kayıt altına almaktayız.
  Ayrıca hastanemizde Bebek Dostu Hastane komitesi mevcuttur.

 

 • 2. Hastanemizde hizmet alan gebelere ve Lohusalara ; Anne Sütü ve Emzirmenin önemi, Anne Sütünü elle
  sağma ve saklama yöntemi konularında bilgi vermekteyiz.

 

 • 3. İlk 6 ay sadece Anne Sütü ile beslenme, bebek 6. Ayını tamamladıktan sonra ek gıdalarla birlikte 2 yaş
  ve ötesine kadar emzirilmesi önermekteyiz. Eğitimler hasta başında, bireysel danışmanlık veya grup eğitimleri
  şeklinde yapmaktayız.

 

 • 4.Doğumu izleyen yarım saat/1 saat içinde (tıbbi bir zorunluluk olmadıkça) anne ile bebeğin Tensel Temasının
  kurulması ve emzirilmesi için annelere destek olmaktayız.

 

 • 5. Annelere emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile ilgili sıkça karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi
  konusunda destek sağlamaktayız.

 

 • 6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, bebeğe Anne Sütünden başka herhangi bir katı veya sıvı gıda verilmemesi
  gerektiğini önermekteyiz.

 

 • 7. Annelerin bebekleriyle bir arada tutulması ve bebeklerin 24 saat boyunca anneleriyle aynı odada kalması
  sağlamakta ve önermekteyiz.

 

 • 8. Bebek acıktığı zaman verdiği işaretlerin neler olduğu konusunda annelere bilgi vermekteyiz ve bebeğin
  her istediğinde emzirilmesi teşvik etmekteyiz.

 

 • 9. Biberon, Biberon emziği ve boş emzik gibi aparatların kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık
  hizmeti vermekteyiz.

 

 • 10. Annelere ve ailesine taburcu olduktan sonra da emzirmeyi sürdürmeleri için anne sütünün ve emzirmenin
  önemi, karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirilmekte, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini
  yaptırmaları için ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirmekteyiz.

 

 

BAŞARILI EMZİRMEDE 10 ADIM

1. Bebek Dostu, kurum uygulamaları için anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması,
teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme politikası oluşturmak.


a) Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa ve Dünya Sağlık
Asamblesi’nin ilgili kararlarını eksiksiz şekilde uygulamak.
b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir bebek beslenme politikası
oluşturmak.
c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurmak.


2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve
becerilerle donatılmasını sağlamak.


3. Hamile kadınlar ve ailelerine emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirmek.


4. Annelerin bebekle derhal ve kesintisiz şekilde ten teması kurmasını sağlamak ve doğumdan
sonra en kısa zamanda emzirmeye başlamaları için annelere destek olmak.


5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sıkça karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi
konusunda annelere destek sunmak.


6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğanlara anne sütünden başka herhangi bir
katı veya sıvı gıda vermemesi konusunda önerilerde bulunmak.


7. Annelerin ve bebekleriyle bir arada tutulması ve bebeklerin günün 24 saati boyunca anneleriyle
aynı odada kalmasını sağlamak.


8. Bebeğin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanımaları ve bunlara yanıt vermeleri konusunda
annelere destek olmak.


9. Biberon, biberon emziği ve boş emzik gibi aparatların kullanımı ve riskleri konusunda
annelere danışmanlık hizmeti vermek.


10. Ebeveynlerin ve bebeklerin sürekli destek ve bakım hizmetlerine gereken zamanda
erişim sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla taburcu işlemlerini eşgüdüm içerisinde
yürütmek.

 

Hızlı Randevu