ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Nedir ?

Enfeksiyon; hastalığa neden olan mikrobun bölgesel ya da genel olarak yayılması olarak ifade ediliyor. Enfeksiyon hastalıkları bölümü ise mikroorganizmaların neden olduğu bu hastalıkların teşhisini koyar ve tedavisini sağlar.

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği

Enfeksiyon Hastalıkları, bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği'nde ayaktan gelen hastalar takip ve tedavi edilmekte ve gerektiğinde yatırılarak tedavi edilmektedir. Ayrıca hastanede yatarak tedavi olan diğer bölümlere ait hastalar da enfeksiyonlar yönünden takip ve tedavi edilmektedir. Departmana bağlı olan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Bakteriyoloji (bakteri bilimi), viroloji (virus bilimi), mikoloji (mantar bilimi), parazitoloji (parazit bilimi) ve seroloji (kanda mikroorganizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) ile ilgili testler yapılmaktadır.,

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğine Ne Zaman Başvurulmalıdır ?

Mikrobik hastalıkların en önemli ve en büyük işareti ateş dir. Ateşi olan her hastanın gitmesi gereken bölüm Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğidir. Enfeksiyonu olan hastaların en iyi şekilde değerlendirilmesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılabilir. Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde tedavi edilen diğer şikayet ve durumlar şunlardır: boğaz ağrısı, aksırık-burun akıntısı, öksürük-balgam, idrarda yanma, sık idrara çıkma ve idrara sıkışma, sarılık, hepatit taşıyıcılığı, ayağa yada vucudun herhangi bir yerine paslı metal batması, kene ısırması, köpek, kedi, vb. hayvanlar tarafından ısırık yada tırmalanma halleri, ishal, paraziter hastalıklar, döküntüyle seyreden bazı hastalıklar ve cilt enfeksiyonlarıdır. Bu hastalık ve durumların bir çoğunda ateş olmayacağı akılda tutulmalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 'nde Tedavisi Yapılan Başlıca Hastalıklar Nelerdir ?

Hayvanlardan Bulaşan Hastalıklar (Brucella, Sıtma vb.)

Paraziter Hastalıklar

Tüberküloz

Gastroenteritler (Dizanteri, Besin Zehirlenmeleri, Tifo..)

Hepatitler

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (AIDS, Frengi, Sifiliz..)

Üriner Sistem Enfeksiyonları

Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar

Viral Enfeksiyonlar

Grip (İnfluenza), Nezle-Soğuk Algınlığı

Hastane Enfeksiyonları

Ateş, Nedeni Bilinmeyen Ateş

Osteomyelitler

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları (Menenjit, Ensefalit..)

Yumuşak Doku Enfeksiyonları

 

PARKHAYAT hastanesi Enfeksiyon hastalıkları bölümünde mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar, parazit) vücudumuzda meydana getirdiği hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibi güncel bilgiler ışığında yapılmaktadır. Ateşli hastalıklar,  ishaller, sarılıklar (hepatit) grip, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HIV (AIDS), tifo, brusella, menenjitler, solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları (osteomiyelit), diyabete bağlı ayak enfeksiyonları, kronik yara enfeksiyonları ve takibi,  akciğer dışı tüberküloz vb. hastalıklar, mantar ve paraziter hastalıklar, erişkin bağışıklama (aşılama), seyahat hekimliği danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

         Enfeksiyon Hastalıkları birimi yatan hastalar için enfeksiyon danışmanlığı ile birlikte aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.

Hızlı Randevu