GASTROENTEROLOJİ

Gastroenteroloji Nedir ?

Gastroenteroloji bilim dalı uzmanlığı, iç hastalıkları uzmanı olan bir hekimin ilave olarak; 3 yıl süre boyunca yemek borusu hastalıkları, mide hastalıkları, ince ve kalın barsak hastalıkları, karaciğer ve safra yolu hastalıkları ve pankreas hastalıkları üzerinde eğitim görerek uzmanlaşmasıdır. Dolayısıyla gastroenteroloji uzmanı tüm iç hastalıklarının tanı ve tedavisinin yanısıra, sindirim sistemi denilen organların da tanı ve tedavisini yapmaktadır.

Sindirim sistemi hastalıklarında tanı ve tedavide organların içine girilerek yapılabilen endoskopi denilen işlem gastroenterolojinin temel aracıdır. Genel olarak endoskopi denilen, mide ülseri ve kanseri başta olmak üzere yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanan endoskopiye gastroskopi denilir. Yine başta kalın barsak kanseri, kanser öncüsü olan poliplerinin çıkartılması, iltihabi barsak hastalıklarının tanısında kullanılan endoskopiye kolonoskopi adı verilir. Safra yollarındaki taşın çıkartılması için yapılan endoskopiye ise endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi adı verilir.

İç Hastalıkları Uzmanınca Tanı, Tedavi ve Takibi Yapılan Hastalıklar ve Şikayetler

     • Diyabet tanısı, tedavisi ve takibi

     • Hipertansiyon tanısı, tedavisi ve takibi

     • Kolesterol ve trigiliserid yükseklğinin tanı ve tedavisi

     • Kansızlık (anemin) ve diğer kan hastalıkları nedenlerinin araştırılması

     • Romatizmal hastalıklar

     • Tiroid hastalıkları

     •  Akdeniz ateşi yanı ve tedavisi

     • Vitamin eksiklikleri

Gastroenteroloji Tanı, Tedavi ve Takibi Yapılan Hastalıklar ve Şikayetler

     • Yutma güçlüğü, göğüste yanma ve ağza acı su gelmesi şeklinde kendini gösteren reflünün tanısı, tedavisi ve takibi

     • Akut ve kronik karın ağrılarının nedenlerinin araştırılması

     • Kabızlık

     • Makattan kan gelmesi

     • Endoskopik olarak kanser öncüsü olan poliplerin taraması ve takibi

     • Sarılık

     • Viral hepatitlerin (hepatit b ve c) tanı ve tedavisi

     • Kronik hepatit tedavisi

     • Karaciğer siroz tanı ve tedavisi

     • Safra yolu taşlarının endoskopik tedavisi (ercp)

     • Akut ve kronik pankreatit tanı ve tedavisi

     • Mide ülserinin ve olası ülser kanamasının endoskopik tanı ve tedavisi

     • Çölyak hastalığının tanısı, tedavisi ve takibi

Hızlı Randevu