GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok branş ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. En güncel cerrahi metotların planlanıp uygulandığı klinikte vücuttaki sistemik ve lokal sorunların cerrahi uygulamalarla tedavisi yanında yara tedavisi, yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi konuları da içeren cerrahi temel tıp uygulamalarının tamamı yapılabilmektedir.

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, hastane bünyesinde yoğun çalışan klinikler arasındadır. Klinik, hastaların rahatsızlıklarını ilgili diğer branşlarla birlikte değerlendirip cerrahi anlamda tedavilerini gerçekleştirmektedir. 2 uzman hekimle birlikte çalışmalarını sürdüren klinikte kolon-rektum cerrahisi, safra kesesi, pankreas, karaciğer cerrahisi gibi operasyonların yanı sıra laporoskopik cerrahi operasyonlarının büyük bir kısmı da başarıyla yapılmaktadır.

 

GENEL CERRAHİ UYGULAMA ALANLARI

Endoskopik İşlemler

Üst Gastrointestinal Sistem endoskopisi(özefagus, mide, duodenum
incelemesi)
 
Alt Gastrointestinal Sistem endoskopisi (Kalın bağırsak rektum
incelenmesi)
 
Stend Uygulaması

Yemek borusu oniki parmak bağırsağı, kalın bağırsak ve safra yollarında meydana gelen darlık ve tıkanmalarında stent uygulanarak yeniden geçiş sağlanabilmektedir. Darlıklarda buji dilatasyon- balon dilatasyon işlemleri
 
Yabancı Cisim Çıkarılması

Sindirim sistemine dahil olan yabancı cisimler (iğne , bilye , para...)
endoskopik yöntemlerle ameliyatsız çıkarılabilmektedir.
 
ERCP

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi) işlemi; safra yollarının ve pankreas kanalının görüntüleme işlemidir. Ayrıca safra kanalında tıkanmaya bağlı gelişen sarılığa yol açan taşın çıkartılması, safra kanal ağzının genişletilerek safra akışının sağlanması, karaciğer safra yolları ve pankreas gibi organların kötü huylu hastalıklarının tanısında kullanılan biyopsi alınması gibi bazı tedavilerinin de gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Endoskopik Mide Balonu Uygulaması - Mide Botoks Uygulaması

Obezite ile mücadele diyet ve egzersiz yöntemleri ile başarılı olunamadığı taktirde, cerrahi ve mide balonu veya mide botoksu yöntemleri uygulanmaktadır. Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) Endoskopik yöntemle mideye beslenme tüpü yerleştirme işlemidir.

 

CERRAHİ MÜDAHALELER

SİNDİRİM SİSTEMİ

     • Mide kanserleri ,
     • İnce ve Kalın Bağırsak Kanserleri
     • Karaciğer ve Pankreas hastalıkları (İyi huylu tümörler, Kistler, Karaciğer
     • Hemanjiomları ve kanserler)
     • Hemoroid (Basur)
     • Çatlaklar (Anal Fissür)
     • Anal Fistül

LAZER CERRAHİSİ
     • Kesi olmaksızın basur (hemoroid ) ,
     • Anal fistül
     • Kıl dönmesi (pilonidal sinüs ) ameliyatları
     • Anal fissür (çatlak)

LAPOROSKOPİK CERRAHİ
     • Safra kesesi ve safra yolları cerrahisi
     • Kasık fıtıkları
     • Ameliyat fıtıkları,
     • Göbek fıtığı 
     • Apandisit,
     • Karaciğer kistleri,
     • Mide fıtığı ve laporoskopik reflü cerrahisi
     • Obezite operasyonları Sleeve gasrektomi (Tüp mide) ve metobolik cerrahi
     • Kalın bağırsak kanserleri,

     • Mide kanserlerinin kapalı ameliyatları
     • Rektal pralopsusu

ENDOKRİN CERRAHİ
     • Tiroid kanserleri
     • Nodüler Guatr (tiroid bezinin büyümesi),
     • Toksik Guatr
     • Paratiroid bezi,
     • Sürrenal (böbrek üstü bezi)

ve diğer endokrinolojik hastalıkların cerrahi tedavisi.

MEME HASTALIKLARI
     • Meme kanseri( Mastektomi aksilla disseksiyonu, meme koruyucu cerrahi
     • Sentnel lenf nodu disseksiyonu)
     • Memede iyi huylu kitleler,
     • Meme iltihabı (mastit) ve meme apsesi tedavileri.

Hızlı Randevu