GÖĞÜS HASTALIKLARI

Göğüs Hastalıkları

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, astım ve KOAH gibi kronik seyri olan hastalıkların takibi ve tedavisinin yanı sıra mesleki akciğer hastalıkları, sigaraya bağlı oluşan solunum hastalıkları, uykuda solunum bozukluğu ve horlama, alerjik solunum rahatsızlıkları, alt solunum yolu enfeksiyonları, kronik öksürük, mesleki akciğer hastalıkları, tüberküloz gibi toplumda görülme sıklığı çok olan pek çok göğüs hastalıklarının tedavisini üstlenmektedir.

1 uzman hekimin görev yaptığı PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde hastalık teşhisleri solunum fonksiyon testi, bronkoskopi, alerji testleri gibi tetkikler ileri teknolojiye sahip cihazlarla yapılabilmekte, radyoloji bölümü ile yakın işbirliği içerisinde branş ile ilgili her türlü görüntüleme (Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Ultrasonografik İnceleme) yapılabilmekte, akut ve kronik tüm hastalıkların teşhisleri güvenilir ve hızlı bir şekilde koyularak tedavileri gerçekleştirilebilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Kliniği, aynı zamanda çağımızın en önemli toplumsal sorunlarından bir tanesi olan sigarayla mücadele konusunda da sigara bırakma tedavisi ile sağlıklı bireylerin sigaraya bağlı hastalıklara yakalanmadan sigarayı bırakmalarına yardımcı olmaktadır.

Hızlı Randevu