KARDİYOLOJİ

Hastanemiz Kardiyoloji Polikliniğinde, kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi için gerekli her türlü muayene, inceleme ve laboratuvar tetkikleri yapılabilmektedir.

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar;

     • Kalp Krizi,

     • Koroner Yetmezliği,

     • Kalp Yetmezliği,

     • Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları,

     • Kalp Kapak Hastalıkları,

     • Periferik Damar Hastalıkları,

     • Aort Damarı Hastalıkları,

     • Hipertansiyon,

     • Hiperkolesterolemi,

     • Doğumsal kalp hastalıkları,

Polikliniğimizde yapılan kardiyolojik tetkikler;

     • EKG,

     • Ekokardiyografi (Transtorasik ve transözefageal),

     • Holter EKG,

     • Ambulatuvar kan basıncı izlemi,

     • Eforlu EKG,

 Koroner anjiyografi ünitemizde, koroner anjiyografi yanısıra, sağ kalp kateterizasyonu, koroner anjiyoplasti ve stent uygulamaları yapılmakta.

Yoğun bakımımızda her türlü girişimsel ve girişimsel olmayan yöntemlerle takibe olanak tanıyan monitör sistemi, suni solunum cihazı, intraaortik balon pompası, hastalarımızın en kısa zamanda en kolay şekilde sağlıklarına kavuşması için planlanmış durumda.

Yoğun bakım ünitemizde birebir hemşirelik hizmeti hastalarımızın yakın takiplerini eksiksiz yerine getirmemizi sağlamakta.

Hızlı Randevu