KULAK BURUN BOĞAZ

Kulak Burun Boğaz Kliniği

Hastanemizin Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi  Bölümü’ne başvuran hastaların muayenesinde endovizüel sistemlerden (endoskopik muayene) yararlanılmaktadır.Hastanemiz odyoloji laboratuarında tüm odyolojik tetkikler (odyogram,impedansmetre,timpanogram,ABR, yenidoğanlarda otoakustk emisyon testi) yapılmaktadır. Yapılan radyolojik tetkikler dijital ortamda kaydedilerek hastaların muayeneleri, ameliyat raporlarının hazırlanmasında ve arşivlenmesinde kullanılmaktadır.

PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Kliniği’nde en öncelikli durum hastanın poliklinik, laboratuar, radyolojik ve odyolojik tetkiklerinin hemen sonrasında hızlı bir şekilde tedavisine başlanmasıdır. Bu sayede branş dahilindeki her türlü hastalığın tedavisi hızlı bir şekilde sonuçlanabilmektedir.

2 uzman hekim ile hizmet sunmakta olan PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Kliniği’nde branşı ilgilendiren her türlü hastalığın medikal ya da cerrahi tedavisi multidisipliner yaklaşımla başarıyla gerçekleştirebilmektedir.

 

KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

Endonazal (burun içi) Cerrahi                             

Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi

Burun Bölmesi Ameliyatları     (septoplasti)     

Sinuzit cerrahi tedavisi  

Estetik burun ameliyatları

Radyofrekans Yöntemi ile damak, bademcik,

    dil kökü ve burun eti küçültme operasyonları

Baş Boyun Bölgesi (yüz cildi, burun, gırtlak, ağız içi,    

  kulak, boyun) tümörleri

Kulak Zarı Tamiri       

Effüzyonlu otitis media tedavisi

 

         

                       

 

 

 

Kulak ventilasyon tüpü uygulamaları    

 

 

 

 

 

Kepçe kulak ameliyatı

Çocuklarda geniz eti ve bademcik ameliyatı

 

Allerjik Nezle

Vertigo (Baş Dönmesi) Tanı ve Tedavisi                       

Endoskopik ve Konvansiyonel Sinüs Cerrahisi                                                                            

(sinüzit ameliyatları)                                                          

Mikroskopik Ses Teli  (gırtlak)  Ameliyatı     

 

Odyolojik Tetkikler

Odyogram

İmpedansmetri (Timpanometri) Tetkiki

(Orta kulak basınç  ve reflek)

ABR     

Yeni doğan işitme testi (otoakustik  emisyon  testi)

 

Burun ve geniz eti, burun eğriliği, burun estetiği, bademcik, ve kulak zarı deliği operasyonlarının pek çoğunda oldukça başarılı işlere imza atan PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Kliniği, KBB konusunda ülke ve dünyadaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan pek çok tedavi yöntemini uygulayabilmektedir.

Hızlı Randevu