PSİKİYATRİ

Psikiyatri Kliniği

Günümüzde insanların hızla değişen bu dünyada hayatın anlamını gittikçe çok daha farklı biçimlerde sorgulaması, kimi zaman yaşamın getirdiği yalnızlık, umutsuzluk, mutsuzluk gibi durumların yanı sıra biyolojik ve psikolojik sağlığın bir bütün olarak değerlendirilmesi psikiyatri biliminin önemini arttırmıştır.. Bireyin yaşamsal sürdürülebilirliğini sağlıklı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için fizyolojik bütünlüğünün yanı sıra psikolojik bütünlüğünün de yerinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla psikiyatri bilimi insanın sosyal hayatını daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesi adına gerekli tüm yaklaşımları sunan bir bilim dalı ve branştır.

Klinikte 1 uzman hekim ve 1 psikolog görev yapmaktadır. Bünyesinde yataklı servis barındıran ilk merkezlerden olan PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Psikiyatri Kliniği, bu sayede ayaktan tedavilerin yanı sıra, medikal anlamda hastane ortamında gözetim halinde tutulması gereken hastalara da hizmet verebilmektedir.

Klinikte, depresif bozukluklar, iki uçlu mizaç bozuklukları gibi duygu durum bozukluklarının yanı sıra, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluklar, özgül ve sosyal fobiler, travma sonrası stres bozuklukları gibi kaygı bozukluklarının tedavileri de başarıyla sürdürülebilmektedir. Bunların yanında medikal anlamda ciddi yaklaşımlar gerektiren şizofreni gibi psikotik bozuklukların tedavileri hastalığın seyri ve şiddetine göre planlanıp, uygulanmaktadır.

Şüphesiz ki toplumu oluşturup, şekillendiren en küçük birim ailedir. Çağımızın yaşayış biçimlerinden kaynaklı bireysel pek çok sorun ister istemez ilk etapta aile yaşantısını etkilemektedir. Bu noktada sorunun çözülmesi sadece bireyle değil, bireyin yakın hayatında bir arada bulunduğu insanlara da bağlı olabilmektedir. Aile ve eş terapisi, cinsel işlev bozuklukları gibi durumların psikolojik tedavisi, bebeklik, çocukluk ve gençlik çağı sorunlarında psikolojik yaklaşımlar gibi pek çok konu PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nin ilgi alanında bulunmaktadır.

Tüm bunların yanında, kanser, diyabet gibi yaşam boyu süren hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal bozuklukların kontrolü ve tedavisi de PARKHAYAT Afyonkarahisar Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde yapılabilmekte, bu hastaların uzun süreli tedavileri sürecinde ortaya çıkan psikolojik travmalarının yaşamlarına olan olumsuz etkileri en az seviyeye indirilebilmektedir.

Hızlı Randevu