TIBBİ ONKOLOJİ (KANSER HASTALIKLARI) MERKEZİ

Hastanemizin Medikal Onkoloji Merkezi’nde kanser tanısı almış hastalarımızın takip ve tedavileri bir ekip tarafından planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu ekipte medikal onkoloji uzmanı yanında ilgili Cerrahi Uzmanlar, Radyasyon Onkolojisi hekimi, Radyoloji Uzmanı, Kemoterapi Hemşiresi, Onkoloji konusunda deneyimli Psikolog, Diyet ve Beslenme Uzmanı’nın da bulunduğu bir heyet yer almaktadır. Bu sayede hastanın ihtiyaçlarına göre tedavilerin kişiye özgü olarak planlanması sağlanmaktadır. Hastalarımızın tedavisinde temel prensiplerimiz, en etkin tedaviyi en az yan etki ile uygulamak, hastanın genel durumunu bozmadan, hastaya ve ailesine sürekli kesintisiz destek olmaktır. Damardan infüzyon şeklinde verilen kemoterapi ilaçlarımız, uzman Kemoterapi Hemşiresi tarafından özel bir ortamda güvenli bir şekilde hazırlanmaktadır. Ayaktan günübirlik Kemoterapi ünitemizde veya yataklı tedavi servislerimizde kemoterapi uygulamalarımız en yüksek standartlarda uygulanmaktadır.

 

Medikal Onkoloji Bölümü’müzde
tanı ve tedavi hizmeti verilen kanser türleri şunlardır:

•   Akciğer Kanseri

•   Prostat Kanseri

•   Meme Kanseri

•   Baş-Boyun Kanseri

•   Mide Kanserleri

•   Bağırsak Kanserleri

•   Beyin Tümörleri

•   Pankreas Kanseri

•   Karaciğer Kanseri

•   Safra Kesesi ve Safra Yolu Kanserleri

•   Malign Mezenkimal Tümörler

•   Yumurtalık-Rahim-Rahim Ağzı Kanseri

•   Tiroid Kanseri

•   Testis Kanseri

•   Böbrek-Mesane Kanserleri

•   Serviks Kanseri

•   Malign Melanom

•   Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalar

Hızlı Randevu